Od orlików po stadiony – dlaczego LED to najlepsze oświetlenie boisk sportowych?

Wykorzystanie technologii LED w zastosowaniach takich jak oświetlenie boisk sportowych, kortów tenisowych, strzelnic czy pól golfowych jest obecnie najbardziej efektywnym technicznie i ekonomicznie rozwiązaniem w tej dziedzinie.

Tania eksploatacja

Oświetlenie dużych obszarów, niezależnie od ich przeznaczenia, zawsze wiąże się z wysokimi kosztami zarówno inwestycyjnymi, jak i eksploatacyjnymi. Jakakolwiek redukcja nakładów jest więc zjawiskiem niezwykle pożądanym, dlatego zarówno przy budowie nowych terenów rekreacyjnych czy sportowych, jak i modernizacji już istniejących warto rozpatrzyć oświetlenie typu LED jako dominujące. Zniechęcająca dla inwestora może być cena opraw ledowych, ale opierając się na badaniach efektywności energetycznej tego typu oświetlenia, okazuje się, że w zależności od tego jakie źródło światła jest zastępowane oświetleniem LED, zwrot inwestycji następuje w okresie od kilku miesięcy do 2 lat. Ekonomiczne zalety oświetlenia LED to przede wszystkim:
– oszczędność energii, sięgająca nawet 90 proc. (w porównaniu z lampami sodowymi i metahalogenowymi zużycie energii jest 2,5 – 4 – krotnie mniejsze, z tradycyjnymi halogenami – 7 -10 – krotnie mniejsze)
– żywotność zastosowanych półprzewodników w oprawach dedykowanych do tego typu zastosowań to około 60 000 godzin pracy przy współczynniku L70 – w przeliczeniu jest to 15 lat pracy przy czasie eksploatacji około 11 godzin dziennie.

Ochrona zdrowia

Oświetlenie boisk sportowych, kortów czy innych sportowych obiektów zewnętrznych związane jest ze sprostaniem konkretnym wymaganiom. Oczywiste jest, że czynnikiem najbardziej istotnym jest życie i zdrowie przebywających na danym obszarze ludzi. Diody LED nie emitują promieniowania UV i nie dają efektu stroboskopowego (migotania) oraz bardzo dobrze odwzorowują barwy, co wpływa korzystnie na ogólną kondycję i w szczególności ludzki wzrok.

Warunki techniczne

Z technicznego z kolei punktu widzenia, proponowane przez producentów lampy LED do zastosowań takich jak oświetlenie boisk sportowych, strzelnic, kortów tenisowych, basenów, czy po prostu dużych zewnętrznych terenów rekreacyjnych, muszą spełniać wymagania takie jak:
– odporność mechaniczna IK. Najwyższa, polecana w tym przypadku ze względu na możliwość uderzenia piłką czy krążkiem albo innym elementem gry, to IK10 o odporności na uderzenie młotkiem o wadze 5kg z wysokości 40cm.
– klasa szczelności IP. Z podobnych względów jak wyżej, ale również ze względu na narażenie opraw na stałe działanie warunków atmosferycznych i, co z tym związane, ochronę przeciwporażeniową, oprawy muszą posiadać wysoki stopień szczelności. Najlepiej oczywiście najwyższy, IP68, co zapewnia oprawom ochronę przed przedostawaniem się do ich wnętrza pyłów oraz całkowitą wodoszczelność nawet przy zanurzeniu ciągłym w wodzie.

Poza wymienionymi wyżej wymaganiami podstawowymi, oświetlenie boisk sportowych, zarówno profesjonalnych, jak i osiedlowych orlików, ze względu na swoją specyfikę stawia przed zastosowanymi oprawami inne zadania. Oprawy LED umożliwiają pożądaną w przypadku tego typu terenów różnorodność dystrybucji światła oraz temperatur barwowych, łatwą eksploatację (producenci oferują tak skonstruowane oprawy, że uszkodzenie jednej diody nie wpływa na pracę pozostałych, co zwiększa żywotność oprawy i ogranicza spadek strumienia świetlnego w czasie), ergonomię dystrybucji światła pozwalającą osiągnąć wysoką jednolitość natężenia światła, dużą odporność na zmiany temperatury i wilgotność oraz wydajny system chłodzenia.

Zastosowanie źródeł światła LED na terenach sportowych i rekreacyjnych, jest więc ekonomicznie opłacalne oraz uzasadnione technicznie, a ponadto, co jest sprawą pierwszorzędną – nie oddziałuje negatywnie na ludzkie życie i zdrowie.