Home » Demokrati Byråkrati by Rune Premfors
Demokrati Byråkrati Rune Premfors

Demokrati Byråkrati

Rune Premfors

Published August 2009
ISBN : 9789144028361
396 pages
Enter the sum

 About the Book 

Ett viktigt område inom statsvetenskapen handlar om hur den offentliga förvaltningen styrs och organiseras. Det grundläggande problemet gäller hur den moderna statens ofrånkomliga byråkrati ska kunna förenas med den önskvärda demokratin. I denna bokMoreEtt viktigt område inom statsvetenskapen handlar om hur den offentliga förvaltningen styrs och organiseras. Det grundläggande problemet gäller hur den moderna statens ofrånkomliga byråkrati ska kunna förenas med den önskvärda demokratin. I denna bok belyses denna problematik från olika håll.Frågor som ställs och besvaras i Demokrati och byråkrati är bland andra: Hur har den svenska förvaltningsmodellen vuxit fram och hur bör den beskrivas idag? Hur är den svenska förvaltningen uppbyggd och vilka regler förväntas den följa? Hur skiljer sig det svenska förvaltningssystemet från andra länders? Vilka konsekvenser har EU-medlemskapet fått för förvaltningen? Hur har förvaltningspolitiken utvecklats under senare decennier? Hur kan vi diskutera förvaltningens framtid i den svenska demokratin?Boken är avsedd som en introduktion på universitetsnivå till området offentlig förvaltning inom statsvetenskapen. Den är också lämplig som lärobok på högskolenivå inom andra studie-inriktningar, och kan med behållning läsas av alla som är intresserade av förvaltningen och dess roll i den svenska demokratin.I denna andra och reviderade upplaga av Demokrati och byråkrati har en allmän översyn av texten genomförts. Faktauppgifter om förvaltningen har aktualiserats och skildringen av förvaltningspolitiken har förts fram till dags dato.